Shen nü : Tang dai wen xue zhong de long nü yu yu nü = The divine woman : dragon ladies and rain maidens in T'ang literature

神女 : 唐代文学中的龙女与雨女 = The divine woman : dragon ladies and rain maidens in T'ang literature

Responsibility
Xue Aihua zhu ; Cheng Zhangcan yi ; Ye Leilei jiao.
薛爱华著 ; 程章灿译 ; 叶蕾蕾校.
Uniform Title
Divine woman : dragon ladies and rain maidens in T'ang literature. Chinese
Edition
Beijing di 2 ban.
北京第2版.
Publication
Beijing : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 2024.
北京 : 生活・读书・新知三联书店, 2024.
Physical description
21, 222 pages ; 22 cm.
Series
Schafer, Edward H. Works. Chinese.
Librarian view | Catkey: in00000103037