Yi Ŏ-ryŏng kwaŭi taehwa : sam ŭi kkŭt esŏ tasi sijak hanŭn insaeng ch'ŏt suŏp

이 어령 과의 대화 : 삶 의 끝 에서 다시 시작 하는 인생 첫 수업

Responsibility
Kim Chong-wŏn chiŭm.
김 종원 지음.
Edition
1-p'an.
1판.
Publication
Sŏul-si : Saenggak ŭi Him, 2024.
서울시 : 생각 의 힘, 2024.
Physical description
165 pages ; 19 cm
Librarian view | Catkey: in00000085286