4-ch'a sanŏp hyŏngmyŏng sidae rŭl wihan Kim Tae-jung saengae, sasang, chŏngch'aek ŭi ŭimi : Pilli Pŭrant'ŭ waŭi kwan'gye pigyo sok esŏ

4차 산업 혁명 시대 를 위한 김 대중 생애, 사상, 정책 의 의미 : 빌리 브란트 와의 관계 비교 속 에서

Responsibility
No Myŏng-hwan chiŭm.
노 명환 지음.
Edition
Ch'op'an.
초판.
Publication
Sŏul-si : Sinsŏwŏn, 2024.
서울시 : 신서원, 2024.
Physical description
581 pages : illustrations ; 23 cm
Librarian view | Catkey: in00000083113