Yeam sisŏn

豫菴 詩選

Responsibility
Ha U-hyŏn chiŭm ; Kim Sŭng-nyong, Kim Nam-hŭi, Yi Tan omgim.
하 우현 지음 ; 김 승룡, 김 남희, 이 단 옮김.
Language
Korean. Text in Korean (Hanmun) and Korean.
Edition
Ch'op'an.
초판.
Publication
Taehan Min'guk, Sŏul : Chimanji Han'guk Munhak, 2024.
대한 민국, 서울 : 지만지 한국 문학, 2024.
Physical description
152 pages ; 19 cm.
Series
Chiyŏk kojŏnhak ch'ongsŏ
지역 고전학 총서
Librarian view | Catkey: in00000081320