Kim, Nam-jo si ŭi chŏngdong kwa sangsang = The affect and imagination in Kim Nam-jo's poetry

김 남조 시 의 정동 과 상상 = The affect and imagination in Kim Nam-jo's poetry

Responsibility
Pang Sŭng-ho.
방 승호.
Edition
Ch'op'an.
초판.
Publication
Kyŏnggi-do P'aju-si : P'urŭn Sasang, 2024.
경기도 파주시 : 푸른 사상, 2024.
Physical description
295 pages ; 24 cm
Series
Hyŏndae munhak yŏn'gu ch'ongsŏ ; 58
현대 문학 연구 총서 ; 58
Librarian view | Catkey: in00000075674