Pyŏngin Yangyo, ilmyŏng Han Changgun chŏn

병인 양요, 일명 한 장군 전

Responsibility
Song Hŏn-sŏk chiŭm ; Yi Min-hŭi omgim.
송 헌석 지음 ; 이 민희 옮김.
Edition
Ch'op'an.
초판.
Publication
Taehan Min'guk, Sŏul : Chimanji Han'guk Munhak, 2024.
대한 민국, 서울 : 지만지 한국 문학, 2024.
Physical description
172 pages : illustrations (some color) ; 19 cm
Librarian view | Catkey: in00000075481