100-kae ŭi k'iwŏdŭ ro ingnŭn Han'guk adong ch'ŏngsonyŏn munhak

100개 의 키워드 로 읽는 한국 아동 청소년 문학

Responsibility
Han'guk Adong Ch'ŏngsonyŏn Munhak Hakhoe chiŭm.
한국 아동 청소년 문학 학회 지음.
Edition
Ch'op'an.
초판.
Publication
Kyŏnggi-do P'aju-si : Ch'angbi, 2023.
경기도 파주시 : 창비, 2023.
Physical description
370 pages ; 23 cm
Librarian view | Catkey: in00000061978