Naẓarīyat al-muʼassasah al-ʻāmmah : wa-taṭbīquhā fī al-tashrīʻ al-ʻIrāqī : dirāsah muqāranah

نظرية المؤسسة العامة :‪ وتطبيقها في التشريع العراقي : دراسة مقارنة /‪

Responsibility
Saʻd al-ʻAllūsh
سعد العلوش.‪
Imprint
Al-Qāhirah : Dār al-Nahḍah al-ʻArabīyah, 1968
القاهرة :‪ دار النهضة العربية،‪ 1968
Physical description
7, 414 pages ; 24 cm
Librarian view | Catkey: 13635209