Pŏnyŏk chŏnjaeng : mal ŭl sangdae ro han poiji annŭn chŏnjaeng, mal kwa am sai ŭi muhan han katcha hoero rŭl p'ahech'inda = War on words

번역 전쟁 : 말 을 상대 로 한 보이지 않는 전쟁, 말 과 앎 사이 의 무한 한 가짜 회로 를 파헤친다 = War on words

Responsibility
Yi Hŭi-jae chiŭm.
이 희재 지음.
Edition
1-p'an.
1판.
Publication
Kyŏnggi-do P'aju-si : Kungni, 2017.
경기도 파주시 : 궁리, 2017.
Physical description
518 pages : illustrations ; 23 cm
Librarian view | Catkey: 12282457