articles+ search results

20,753 articles+ results

View results as:
Number of results to display per page

3. Fabryka szpiegów / Piotr Gajdziński.

4. Ocalić siebie / Katarzyna Janus.

5. Kadra 7 i 8 dywizjonów taborów / Przemysław Dymek.

6. Proces o czary w Doruchowie w 1775 roku. Fakt czy mit?

8. The Witchcraft Trial in Doruchów in 1775 Fact or Myth?

9. WPŁYW WARUNKÓW KLIMATYCZNYCH NA OPŁACALNOŚĆ PRODUKCJI JABŁEK W WARUNKACH REPLANTACJI ORAZ PŁODOZMIANU.

10. Klejnoty i odzież w świetle kobiecych testamentów szlacheckich z terenu Wielkopolski (XVII wiek).

11. Miejsca pamięci masowych egzekucji jako element dziedzictwa kulturowego, rozwoju regionalnego i tanatoturystyki na wybranych przykładach z Wielkopolski.

12. Zróżnicowanie przestrzenne podatności społeczno-ekonomicznej na zmiany klimatu w województwie wielkopolskim.

13. Delimitacja obszarów wiejskich w województwie wielkopolskim pod względem kapitału ludzkiego w powiązaniu z ich sytuacją społeczno-gospodarczą.

15. Risk of Flash Floods in Urban and Rural Municipalities Triggered by Intense Precipitation in Wielkopolska of Poland

16. 300 Years of Bamberg Settlers in Greater Poland: The Importance of a Historical Landscape

17. Krajobraz folwarczny ziemi średzkiej w środkowej Wielkopolsce : analiza i ocena zmienności krajobrazu w kontekście roli i znaczenia dawnych majątków ziemskich / Daniel Mikulski.

18. Dla nas to jest świętość : folkloryzm jako forma ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego / Karolina Dziubata-Smykowska.

19. Wielkopolska : terror i opór pod okupacją niemiecką 1939-1945 / Tomasz Cieślak, Aleksandra Pietrowicz.

Catalog

Books, media, physical & digital resources

Guides

Course- and topic-based guides to collections, tools, and services.