articles+ search results

3,335 articles+ results

View results as:
Number of results to display per page

1. Why Do Regimes Arise and Persist? Belarus and the Theory of Daron Acemoglu and James Robinson.

2. 96 Pułk Piechoty Rezerwowy / Przemysław Dymek.

7. Społeczne i demograficzne cechy procesu migracji z Białorusi do Polski w latach 2016-2020.

8. Madżarscy – renesans pamięci? (Д. В. Лисейчиков, Е. С. Глинский, Маджарские: армянский род в истории Беларуси, Национальный Исторический Архив Беларуси, Фонд Развития и Поддержки Арменоведческих Исследований «Анив», Минск-Ереван 2023, Армения–Беларусь)

9. O sile wspólnego śpiewania. Żądanie zmiany

10. Uchodźcy czy migranci? - społeczna percepcja pojęć na podstawie wyników badań opinii publicznej.

12. Europa Środkowa i Wschodnia w cieniu wojny Rosji z Ukrainą : wyzwania geopolityczne i dylematy bezpieczeństwa / redakcja Tomasz Stępniewski.

13. Białoruś w polityce bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej / redakcja naukowa Jarosław Grabowski, Piotr Krzykowski, Marek Żyła.

14. Kresy polskie w niebezpieczeństwie : pod wozem i na wozie : pamiętniki ks. Józefa Borodzicza, czyli Kilka lat pracy duszpasterskiej na Litwie, Białej Rusi i w głębi Rosji / Józef Borodzicz ; redakcja Magdalena Kowalska ; tłumaczenie materiałów francuskojęzycznych Jacek Ożóg.

15. Bolszewizm, faszyzm i kwestie narodowościowe : wybór pism / Leon Wasilewski ; wyboru dokonała, wstępem i przypisami opatrzyła Anna Citkowska-Kimla.

16. Polacy na Wschodzie : historie mówione nagrane w latach 2006-2011 w Białorusi, Kazachstanie, Litwie, Łotwie, Rosji, Rumunii, Ukrainie / pod redakcją Dominika Czapigo.

17. Autorytaryzm zagrożony : białoruski system polityczny w perspektywie porównawczej / Piotr Rudkouski, Piotr Lichacz.

19. Niemieckie szkoły i kursy wywiadowczo-dywersyjne na terenie Białorusi w latach 1941-1944 / Swiatosław Kulinok ; przekład z języka rosyjskiego Anna Kadykało.

20. Green border = Zielona granica / directed by Agnieszka Holland ; written by Maciej Pisuk, Gabriela Łazarkiewicz-Sieczko, Agnieszka Holland.

Catalog

Books, media, physical & digital resources

Guides

Course- and topic-based guides to collections, tools, and services.