articles+ search results

135 articles+ results

View results as:
Number of results to display per page

4. 'מותו של זה הוא חייו של זה': הולדה לאחר המוות מזרעו של גבר מת על ידי הוריו והאידיאולוגיה של ההורות הישראלית-היהודית.

7. לקראת הצבת הילד במשפחתו במוקד סוגיית האימוץ: מפנה חיוני להרחבת האימוץ להורים להט'בים.

10. מסע אחר: חוויות של הורי פונדקאות ישראלים בהודו.

16. בין ירושלים לאום אל פאחם: על מה שיש ועל מה שאין בפסיקת בג'ץ בעניין מצעדי הגאווה בירושלים וצעדת הימין הקיצוני באום אל פאחם.

18. בין רצות המת לבין רצונם של הנותרים בחיים: שימוש בזרע לשם הולדה לאחר המוות, פטריארכיה, פרו-נטליזם ומיתוס המשכיות הזרע.

Catalog

Books, media, physical & digital resources

Guides

Course- and topic-based guides to collections, tools, and services.