articles+ search results

57 articles+ results

View results as:
Number of results to display per page

1. 96 Pułk Piechoty Rezerwowy / Przemysław Dymek.

2. Szack-Wytyczno 1939 / Czesław Grzelak.

3. Skrzydlate gronostaje : Lwowskie eskadry myśliwskie w czasie pokoju i wojny / Piotr Rapiński.

4. Wybrane problemy organizacji bezpieczeństwa publicznego na czas kryzysu i wojny w Polsce w latach 1919-1939 / Dariusz Rodziewicz.

5. Sprawy o szpiegostwo przed sądami wileńskimi w okresie II RP : przyczynek do historii zmagań polskiego wywiadu i kontrwywiadu z wywiadem sowieckim i litewskim / Jan Widacki, Anna Szuba-Boroń.

6. Korpus Ochrony Pogranicza. Cz. 2, 33 i 36 Dywizja Piechoty Rezerwowa / Piotr Bieliński, Adam Rzadkowski.

9. Kresy we krwi.

10. Zabyty garnìzon : addzely Korpusa ahovy pamežža ŭ Ìvâncy ŭ 1924-1939 gadah / Tomaš Glavìnskì ; [peraklad z polʹskaj movy Alesâ Pìleckaga].

12. Centralna Szkoła Podoficerska Korpusu Ochrony Pogranicza / Hubert Breza, Kajetan Szczepański.

16. Aparat bezpieczeństwa wobec żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza i funkcjonariuszy Straży Granicznej / wstęp Paweł Skubisz ; wybór dok. i oprac. Agnieszka Chrzanowska [et al.].

17. Specslužby Pol'ši, Sovetskoj Rossii i Germanii : organizacionnaâ struktura pol'skih specslužb i ih razvedyvatel'naâ i kontrrazvedyvatel'naâ deâtel'nost' v 1918-1939 godah / Andžej Misûk ; [per. s pol. V. S. Živoderova].

18. Działalność oświatowo-wychowawcza i kulturalna Korpusu Ochrony Pogranicza w latach 1924-1939 / Halina Łach.

19. Wojska Pograniczne ZSRS na odcinku z Polską w świetle materiałów wywiadu II Rzeczypospolitej (1921-1939) : struktura i dyslokacja, działalność wywiadowcza, regulamin służby / Paweł Skubisz.

Catalog

Books, media, physical & digital resources

Guides

Course- and topic-based guides to collections, tools, and services.