articles+ search results

16 articles+ results

View results as:
Number of results to display per page

1. Lundaprofessorn som gynnade Uppsala: Jonas Stecksén och hans stora donation

2. Lärdomsstadens grand old man: Olof Hammarsten i Uppsala

4. Promotionsfesten i Uppsala 26 maj 2023

6. A national Current Research Information System for Sweden

7. Han ledde ett universitet och styrde en stad: Historien om Thore Engströmer

13. Kungl. Vetenskaps-Societetens protokoll 1803–1879

14. Ledarskap i förändring: Festskrift till Bo Sundqvist

15. Ledarskap i förändring : Festskrift till Bo Sundqvist

16. Ledarskap i förändring: rektorsperioden 1997-2006

Catalog

Books, media, physical & digital resources

Guides

Course- and topic-based guides to collections, tools, and services.