articles+ search results

1,024 articles+ results

View results as:
Number of results to display per page

1. Edukacja, oświata, opieka i wychowanie w procesie modernizacji społecznej w Królestwie Polskim i na Kresach w zaborze rosyjskim : wybór publicystyki społecznej z lat 1905-1918. T. 1, 1905-1914 / wydały Aneta Bołdyrew, Marta M. Kacprzak, Monika Nawrot-Borowska.

2. Edukacja, oświata, opieka i wychowanie w procesie modernizacji społecznej w Królestwie Polskim i na Kresach w zaborze rosyjskim : wybór publicystyki społecznej z lat 1905-1918. T. 2, 1914-1918 / wydały Aneta Bołdyrew, Joanna Falkowska, Dorota Grabowska-Pieńkosz.

4. Zanim spłonęli żywcem : ukraińska zbrodnia w Hucie Pieniackiej / Stanisław Srokowski.

5. 96 Pułk Piechoty Rezerwowy / Przemysław Dymek.

8. Kresy wciąż bliskie / Stanisław Dziedzic ; Instytut Badań Kościelnych w Łucku.

9. Wygnanie : wojenna historia kresowej rodziny / Maria Rossowska-Kubicka, Katarzyna Ufnalewska, Stanisław Rossowski ; wstęp Jan Żaryn ; opracowanie naukowe Piotr Olechowski.

10. Kresy polskie w niebezpieczeństwie : pod wozem i na wozie : pamiętniki ks. Józefa Borodzicza, czyli Kilka lat pracy duszpasterskiej na Litwie, Białej Rusi i w głębi Rosji / Józef Borodzicz ; redakcja Magdalena Kowalska ; tłumaczenie materiałów francuskojęzycznych Jacek Ożóg.

11. Polska to rzecz wielka : losy Polaków ze Wschodu osiadłych po 1945 roku w USA / przeprowadzenie wywiadów, opracowanie tekstu i przygotowanie do druku Maria Szonert Binienda.

12. Kresowianie na Śląsku po 1945 roku : leksykon. T. 1 / praca zbiorowa pod redakcją Krzysztofa Kleszcza i Marii Kalczyńskiej ; przy współpracy Barbary Maresz i Joanny Hytrek-Hryciuk ; Instytut Śląski.

13. Rola młodzieży w życiu społecznym w Królestwie Polskim i na Kresach w latach 1905-1918 : wybór tekstów publicystycznych. T. 2, 1914-1918 / redakcja naukowa Aneta Bołdyrew, Agnieszka Wałęga.

15. The diary of a Red Army officer / Sergiusz Piasecki ; translated by Jonathan Baines ; introduction and footnotes by Grzegorz Łukomski ; Institute of National Remembrance - Commission for the Prosecution of Crimes against the Polish Nation.

16. Dawne Kresy Południowo-Wschodnie w optyce historycznej i współczesnej / pod redakcją Witolda Listowskiego.

17. Zbrodnie Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii na Kresach południowo-wschodnich II Rzeczypospolitej (1939-1945) w dokumentach : studia i materiały / wstęp i redakcja Tomasz Bereza ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Rzeszowie.

Catalog

Books, media, physical & digital resources

Guides

Course- and topic-based guides to collections, tools, and services.