articles+ search results

12 articles+ results

View results as:
Number of results to display per page

4. Vratislavská hejtmanská kancelář za vlády Jana Lucemburského a Karla IV. / Mlada Holá.

5. Profesoři pražské utrakvistické univerzity v pozdním středověku a raném novověku (1457/1458-1622) / Mlada Holá, Martin Holý a kol.

6. Královská Horní Lužice : panovnická reprezentace, mechanismy vlády, komunikace / Lenka Bobková, Mlada Holá, Tomáš Velička, Marius Winzeler, Jan Zdichynec.

8. Johann von Görlitz : der dritte Sohn Karls IV / Lenka Bobková und Thomáš Velička ; in Zusammenarbeit mit Mlada Holá und Jan Zdichynec ; Übersetzungen: Eliška Boková.

12. Höfe - Residenzen - Itinerare

Catalog

Books, media, physical & digital resources

Guides

Course- and topic-based guides to collections, tools, and services.