articles+ search results

2,245 articles+ results

View results as:
Number of results to display per page

1. 27 MAYIS'TAN 12 EYLÜL'E: TÜRK DEVRİM/İNKILÂP TARİHİ DERSİNİN ADI ve KRONOLOJİSİ.

2. I?smail Safa Özler's life and their place in Turkish maarif

3. Examination of master's theses related to the History of Revolation and Kemalism of the republic of Primary Education in Turkey (2000-2020)

4. Social and economic problems in Turkey (1973-1980)

5. Opposition period ruling Adalet Party relations in Turkey (1965-1971)

6. 27 Mayıs Askeri Müdahalesi ve Milli Birlik Komitesi'nin yasama faaliyetleri

7. 12 Eylül 1980 sonrası Türkiye'de özel tiyatroların gelişimi (1980-1991)

8. Kadınlar halk fırkasından Türk kadınlar birliğine kadın hareketi ve basına yansıması (1923-1935)

9. Yassıada yargılamalarında Çanakkale-Geyikli olayları

10. Atatürk Döneminde eğitim alanında yapılan yenilikler ve kütüphanelerin gelişimi (1923-1938)

11. Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi dersinin uzaktan eğitim yoluyla verilmesi konusunda öğrenciler ve öğretim elemanları ne düşünüyor? Tek durumlu bir örnek olay çalışması

12. Biyopolitika kavramı çerçevesinde 1938 beden terbiyesi kanunu

13. Türk ocakları 1926 senesi kurultayı zabıtları'nın transkripsiyonu ve değerlendirilmesi

14. Demokrat Parti Döneminde yerel gazete örneği: Demokrat Akşehir Gazetesi (1952-1960)

15. The hostile state policy of the Ottoman State's: The turco-Italian war and Italians i̇n Aydin province

16. Refi Cevat Ulunay ve Alemdar Gazetesi

17. 1950-1960 dönemi ortaokul ders kitaplarında yurttaşlık eğitimi

18. Türk askeri tarihinde birleşik harekat tecrübesi ve personel uyumu: Birinci Dünya Harbi Kanal Cephesi ve Kore Harbi örnekleri

19. Cumhuriyet Döneminde kadın hakları ışığında ilklere imza atan kadınlar

20. 1938-1948 dönemi yayımlanmış yazılarında Kayserili emekli general Hüseyin Hüsnü Emir Erkilet'in fikir dünyası

Catalog

Books, media, physical & digital resources

Guides

Course- and topic-based guides to collections, tools, and services.