articles+ search results

63 articles+ results

View results as:
Number of results to display per page

2. 1812-1813 tarihli (16 numaralı) Tokat şer'iye sicili'nin transkripsiyonlu metni ve değerlendirilmesi

3. Turizm Tarihinin Kaynakları - 4

4. The First Journey of The Orient Express from Paris to İstanbul (4-17 October 1883)

5. 15. Yüzyılda Birer Seyyah Olarak Dervişler ve Birer Seyahatname Olarak Menâkıbnâmeler-Velâyetnâmeler: Kaygusuz Abdal ve Otman Baba Örnekleri.

6. 19. Yüzyıl İngiliz Seyyahlarının Notlarında Osmanlı İmparatorluğu’nda Tatarlarca Yürütülen Rehberlik Hizmetleri

7. Turizm Tarihinin Kaynakları-3

8. Yıldız Belediye Gazinosu: Yeni Cumhuriyet’in Eski İmparatorluk Başkentinde Batılı Turist Çekme Girişimi

10. A BIBLIOGRAPHIC ESSAY ON SCIENTIFIC STUDIES ABOUT GÜL BABA (HUNGARY, BUDAPEST) IN TURKEY

12. 1826 SONBAHARINDA ERZURUM’DAN ISTANBUL’A SEYAHAT-BRİTANYALI ASKER JAMES EDWARD ALEXANDER: HAYATI VE ERZURUM’DAN İSTANBUL’A YOLCULUĞU

13. Çariçe Katerina’nın Rus Kadın Eğitimine Sağladığı Bir Katkı -Smolniy Enstitüsü (1764-1919)

16. Romanya Sürat Vapurlarıyla 1911’de Köstence’den İskenderiye’ye Seyahat -Bir Tarife Broşürü ve Bir Gezi Programına Göre-.

17. OSMANLI DEVLETİ’NİN BATAKLIK KURUTMA UYGULAMALARINA BİR BAKIŞ: TOKAT KAZ GÖLÜ ÖRNEĞİ (1870-1892)

18. HENRY MARTYN'IN MADDİ MİRASI VE TOKAT'TAKİ MEZARI

19. An Essay on the Profiles of Those Staying Overnight At Madrasahs: A Case Study of Tokat Madrasahs (1830-1847)

Catalog

Books, media, physical & digital resources

Guides

Course- and topic-based guides to collections, tools, and services.