articles+ search results

596 articles+ results

View results as:
Number of results to display per page

1. Savunma sanayi i?ş gücü talebinin niteliklerinin tespiti

2. Determination of program management methods and practices to be applied in the national combat aircraft development (TFX) program by using the experience from the F-35 joint strike fighter (JSF) program

3. An R&D roadmap for Turkish defense industry

4. Gümüş katkılı bazı tekstil ürünlerinin soğurma ve yansıma kapasitelerinin araştırılması

5. Nükleer radyasyona duyarlı alan etkili transistör tabanlı radyasyon sensörlerinin uzay uygulamaları için geliştirilmesi ve karakterizasyonu

6. Hafif ateşli silahlarda kullanılan yuvarlak ve yassı telden üretilmiş yerine getiren yaylarda kuvvet kayıplarının incelenmesi

7. Nano-parçacık ihtiva eden kompozit plakaların düşük hızlı çarpma davranışının incelenmesi

8. Edirne il sınırları içindeki kalelerin tespit ve değerlendirilmesi

9. Savunma ve havacılık sanayisi için çok kriterli karar verme temelli yeni bir proses tipi hata türü ve etkileri analizi yaklaşımının geliştirilmesi

10. B4c ilaveli tzm alaşımlarının spark plazma sinterleme (SPS) yöntemi ile farklı tasarımlarla üretimi ve karakterizasyonu

11. Establishing multifunctional graphene fibers for smart textiles

12. Türkiye ve BRICS ülkelerinde Savunma Harcamalarının Dış Ticaret Dengesine Etkisi

13. Düşük alaşımlı yüksek mukavemetli çelikler için kullanılan kaynak sarf malzemelerinde eksi sıcaklıklarda çentik darbe dayanımının arttırılması ve CTOD değerine etkisi

14. Dünya'da ve Türkiye'de savunma sanayi ve savunma harcamalarının makroekonomik etkilerinin ampirik analizi: Türkiye örneği

15. Deney tasarımı yaklaşımıyla, 8x8 zırhlı askeri taşıtın seyir dinamiği özelliklerinin optimizasyonu

16. Bir referans çerçevesi olarak 'Yerli ve milli' ve milli savunma sanayii sektörüne yansımaları

17. Numerical modeling of layered armor systems behavior on ballistic effects

18. Bir savunma sanayi şirketi için teminsizlik yönetimi modeli

19. Bir insansız hava aracı sisteminin model tabanlı yaklaşım ile tasarımı

20. Kompozit esaslı katı roket yakıtlarının yaşlanmaya bağlı mekanik özelliklerinin deneysel araştırılması

Catalog

Books, media, physical & digital resources

Guides

Course- and topic-based guides to collections, tools, and services.