Nad prací Radima Seltenreicha "Právní humanismus jako výraz evropského právního vývoje (se zvláštním zřetelem k dění na univerzitách)"