Sfragistyka państwowa i samorządowa II Rzeczypospolitej Polskiej : geneza niektórych rozwiązań prawnych