Pieczęcie urzędowe władz lokalnych z obszaru Polski centralnej. 3. Pieczęcie władz miejskich do 1950 roku