%{search_type} search results

24 catalog results

RSS feed for this result
View results as:
Number of results to display per page

1. Jidu jiao yu Shanxi [2007]

  • East Asia Library : Chinese collection : BV3420 .S6 W368 2007

2. Xiu xiang shen zhou guang fu zhi yan yi [1912]

  • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching collection: Request for pickup at East Asia Library : (no call number)
  • SAL3 (off-campus storage) : Harvard-Yenching collection: Request for pickup at East Asia Library : 5766 1741 V.1-8

3. Data mining and knowledge discovery for process monitoring and control [1999]

  • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : TS156.8 .W37 1999

5. Shi ji zhi zu ji : Taiwan ren Riben hai jun zhi yuan bing [2007]

  • East Asia Library : Chinese collection : DS777.5313 .C45 2007

6. Shen geng zhuo zhuang : Taiwan Han xue si shi hui gu yu zhan wang : qing zhu Han xue yan jiu zhong xin cheng li si shi zhou nian [2021]

  • East Asia Library : Chinese collection : DS734.97.T28 S546 2021

8. Wang Chuanshan xue shu si xiang tao lun ji [1985]

  • East Asia Library : Chinese collection : B5234.W334 W37 1982

9. Wang Yangming de shi jie : Wang Yangming gu ju kai fang dian li ji guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji [2008]

  • East Asia Library : Chinese collection : B128 .W364 W365 2007

16. Xue xi jin xing shi : zhi guo li zheng "da qi ju" [2017]

18. Taiwan de min zhu hua : hui gu, jian tao, zhan wang [1996]

  • East Asia Library : Chinese collection : DS799.484 .T245 1996

19. Lian he guo yu Ou Mei guo jia lun wen ji = Participations of the selected European and American states in the United Nations [1997]

  • East Asia Library : Chinese collection : JX1977 .L523 1997

Articles+

Journal articles, e-books, & other e-resources

Guides

Course- and topic-based guides to collections, tools, and services.