%{search_type} search results

11 catalog results

RSS feed for this result
View results as:
Number of results to display per page

1. Yoshida Mitsuru : misutsuruhodo no sokoku wa ari ya [2023]

 • East Asia Library : Japanese collection : V64.J32 Y675 2023

2. Sengo Nihon to dōtoku kyōiku : kyōkaka, Kyōiku chokugo, aikokushin [2020]

 • East Asia Library : Japanese collection : LC315 .J3 K352 2020

3. Shinjidai no dōtoku kyōiku : "kangae, gironsuru" tame no 15-shō [2020]

 • East Asia Library : Japanese collection : LC315 .J3 K3367 2020

4. Amano Teiyū : dōri o shinji, dōri ni ikiru [2017]

 • East Asia Library : Japanese collection : LB775 .A4882 K35 2017

5. Dōtoku no kyōkaka : "sengo nanajūnen" no tairitsu o koete [2015]

 • East Asia Library : Japanese collection : LC315 .J3 K35 2015

6. Sengo kyōiku wa kawareru no ka : "shikō teishi" kara no dakkyaku o mezashite [2008]

 • East Asia Library : Japanese collection : LA1311.82 .K3229 2008

7. Sengo kyōiku no naka no dōtoku, shūkyō [2003]

 • East Asia Library : Japanese collection : LC315.J3 K3365 2003

8. Sengo kyōiku kaikaku to dōtoku kyōiku mondai [2001]

 • East Asia Library : Japanese collection : LC315.J3 K336 2001

9. Hanʼei to bōkyaku no jidai, sen-kyūhyaku-rokujūichi--sen-kyūhyaku-hachijūgo [2009]

 • East Asia Library : Japanese collection : JQ1684 .S55 2008 V.2

10. Teitai to heisoku no jidai, sen-kyūhyaku-hachijūroku--nisen-roku [2009]

 • East Asia Library : Japanese collection : JQ1684 .S55 2008 V.3

11. Fukkō to mosaku no jidai, sen-kyūhyaku-shijūgo--sen-kyūhyaku-rokujū [2008]

 • East Asia Library : Japanese collection : JQ1684 .S55 2008 V.1

Articles+

Journal articles, e-books, & other e-resources

Guides

Course- and topic-based guides to collections, tools, and services.