%{search_type} search results

1,230 catalog results

RSS feed for this result
View results as:
Number of results to display per page

1. 1877 di guo si fa de hui guang fan zhao : wan Qing yuan yu zhong de Yang Naiwu an [2006]

 • East Asia Library : Chinese collection : KNN80 .Y36 L8 2006

2. 1902 : Zhongguo fa de zhuan xing [2018]

 • East Asia Library : Chinese collection : KNN440 .L524 2018

3. 1903 nian : Shanghai Su bao an yu Qing mo si fa zhuan xing = The year of 1903 : Shanghai Su-pao case and the judicial transformation in late Qing dynasty [2014]

 • East Asia Library : Chinese collection : KNN80 .S83 C35 2014

4. 1920 nian bei yang zheng fu kai zheng suo de shui zhong de guan shang bo yi : jian lun cai zheng gai ge de hong wei guan yan jiu [2019]

 • East Asia Library : Chinese collection : KNN3573 .L536 2019

5. 1927-1937 nian Nanjing guo min zheng fu nong di di quan li fa yan jiu [2019]

 • East Asia Library : Chinese collection : KNN687 .Y364 2019

6. 20 shi ji de Zhongguo : xue shu yu she hui. Fa xue juan [2001]

 • East Asia Library : Chinese collection : KNN122 .A15 2001

7. 20 shi ji Zhongguo fa lü shi xue yan jiu = 20 shiji Zhongguo falü shixue yanjiu [2015]

 • East Asia Library : Chinese collection : KNN122 .Z4373 2015

8. An li, gu shi yu Ming Qing shi qi de si fa wen hua [2021]

 • East Asia Library : Chinese collection : KNN1572 .X82 2021

9. An tou liu fa xin bian : 6 bian [1948]

 • SAL3 (off-campus storage) : Harvard-Yenching collection: Request for pickup at East Asia Library : 4886 3103

10. Anhui shi fan da xue guan cang qian nian Huizhou qi yue wen shu ji cui [2014]

 • East Asia Library : Chinese collection : KNN1847 .A548 2014 V.1

11. L'année judiciaire chinoise : jurisprudence de la Cour suprême de Nanking [1928 - 1937]

 • Law Library (Crown) : Basement : KNN65 .A35 C45 10.ANNEE(1937)

12. Auswahlbibliographie zum modernen Recht der Volksrepublik China [1989]

 • Law Library (Crown) : Basement : KNN3 .S35 1989

13. Bai nian hui mou : fa lü shi yan jiu zai Zhongguo [2009]

 • East Asia Library : Chinese collection : KNN122 .B35 2009 V.1

14. Bai nian Zhongguo fa lü ren jian ying [2006]

 • East Asia Library : Chinese collection : KNN94 .C45 2006

15. Bao gong gu shi : yi ge kao cha Zhongguo fa lü wen hua de shi jiao [2002]

 • East Asia Library : Chinese collection : KNN122 .X827 2002

16. Baoshan Chu si fa jian kao lun [2015]

 • East Asia Library : Chinese collection : KNN132 .W264 2015

17. Basic concepts of Chinese law [1997]

 • Law Library (Crown) : Basement : KNN122 .B37 1997

18. Bei chao fa zhi yan jiu [2005]

 • East Asia Library : Chinese collection : KNN122 .D46 2005

19. Bei chao li zhi fa xi yan jiu [2002]

 • East Asia Library : Chinese collection : KNN122 .L584 2002

20. Bei Song shi dai fu de fa lü guan : Su Xun, Su Shi, Su Zhe fa zhi li nian yu chuan tong fa lü wen hua [2020]

 • East Asia Library : Chinese collection : KNN282 .B45 2020