%{search_type} search results

746 catalog results

RSS feed for this result
View results as:
Number of results to display per page

1. 12 Eylül Rejiminde Bir Yargısız İnfaz Olayı : Mustafa Asım Hayrullahoğlu [2023]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKX41.H39 O93 2023

2. Emvâl-i metrûkenin tasfiyesi [2023]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKX3712.O62 2023 v.1

3. Fetvayla yol göstermek : alo fetva hattı, vaizeler, gündelik hayat tavsiyeleri [2023]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKX517.5.K35 2023

4. Principles of Turkish administrative law [2023]

 • Law Library (Crown) : Basement : KKX2720 .Y39 2023

6. 1 numaralı Anadolu kazaskerliği ruznamçesi (1076 -1077) [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKX1610.A91 2022

8. 1838-1840 (1254-1256 H.) tarihli Ankara şer'iyye sicili [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKX56.A49 2022

9. 468 numaralı Elbistan Şer'iye Sicili ışığında (1906-1908) Elbistan tarihi [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKX4980 .E435 F57 2022

10. Adana'da sosyal ve ekonomik hayat : (70 numaralı Adana Şer'iyye Sicili'ne göre) [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKX2925.A32 K37 2022

12. The constitutional court of Turkey : between legal and political reasoning [2022]

 • Law Library (Crown) : Basement : KKX2620 .C66 2022

13. Hukuku siyasiye-i osmaniye dersleri [2021]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKX2000.K46 2022

17. Introduction to Turkish business law [2022]

 • Law Library (Crown) : Basement : KKX920 .I58 2022

18. Kanun ve şeyh : Osmanlı toplumunda sufilerin idare ve mahkemeyle imtihanı [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKX39.I755 2022

20. Osmanlı devleti'nin ilk anayasası : Kânûn-ı esâsî şerh ve kaynakları [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKX202.A93 2022