%{search_type} search results

265 catalog results

RSS feed for this result
View results as:
Number of results to display per page

1. Svensk arbetsrätt. [1970]

 • Law Library (Crown) : Basement : KKV1270 .A325 1970

3. Domestic secrets : women & property in Sweden, 1600-1857 [2009]

 • Law Library (Crown) : Basement : KKV517.5 .A944 2009

4. Domestic secrets : women & property in Sweden, 1600-1857 [2009]

 • Green Library : Stacks : KKV517.5 .A94 2009

5. Om köp och byte av lös egendom : kommentar till lagen den 20 juni 1905 [1960]

 • Law Library (Crown) : Basement : KKV926 .A95 1960

6. Det processuella förfarandet vid ägotvist : studier över jordabalkens 14 och 15 kapitel [1923]

 • Law Library (Crown) : Basement : KKV701 .B68 A75 1923

7. Tax and trade guide: Sweden [1972]

 • Law Library (Crown) : Basement : KKV3550 .A78 1972

8. Bidrag till den kanoniska rättens historia i Sverige [1905]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKV2690 .B33 1905

9. The doorkeepers of the law : a socio-legal study of ethnic discrimination in Sweden [1998]

 • Law Library (Crown) : Basement : KKV2467 .M56 B357 1998

11. Svensk domstolspraxis i internationell rätt. [1959]

 • Law Library (Crown) : Basement : KKV480 .B43 1959

12. Svensk familjerättspraxis [1960]

 • Law Library (Crown) : Basement : KKV540 .B43 1960

13. Aktiebolagets författning och dess yttre Rättseförhållanden enligt svensk rätt [1922]

 • Law Library (Crown) : Basement : KKV1052 .B47 1922

14. Studier i svensk servitutsrätt [1909]

 • Law Library (Crown) : Basement : KKV709 .B47 1909

15. Yttrandefrihet i radio och skydd för enskilda intressen [1963]

 • Law Library (Crown) : Basement : KKV3483 .B47 1963

16. Consumer protection in Sweden : legislation, institutions, and practice [1986]

 • Law Library (Crown) : Basement : KKV3276 .B47 1986

17. Swedish anti-trust law and resale price maintenance [1964]

 • Law Library (Crown) : Basement : KKV3242 .B47 1964

18. Förmyndarräfstens huvudskede; en studie i Stora kommissionens historia [1963]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKV176 .B55 1963

20. Studier över Strafflagen kap. 23 [1933]

 • Law Library (Crown) : Basement : KKV1942 .B78 1933

21. The fundamentals of Swedish law : a guide for foreign lawyers and students [2019]

 • Law Library (Crown) : Basement : KKV68 .C37 2019

22. The fundamentals of Swedish law : a guide for foreign lawyers and students [2009]

 • Law Library (Crown) : Basement : KKV68 .C37 2009

23. The fundamentals of Swedish law : a guide for foreign lawyers and students [2012]

 • Law Library (Crown) : Basement : KKV68 .C37 2012

25. Married women in legal practice : agency and norms in the Swedish realm, 1350-1450 [2020]

 • Law Library (Crown) : Basement : KKV550 .C43 2020

27. Om svensk domstols behörighet i internationellt förmögenhetsrättsliga mål [1961]

 • Law Library (Crown) : Basement : KKV480 .D46 1961

28. Bidrag till läran om skiljeavtalet [1933]

 • Law Library (Crown) : Basement : KKV1829 .D55 1933

29. Act on Codetermination at Work : an efficacy study [1990]

 • Law Library (Crown) : Basement : KKV1354 .D65 1990

31. Developments in Swedish labour law [1988]

 • Law Library (Crown) : Basement : KKV1270 .E35 1988

32. The Swedish conflict of laws [1965]

 • Law Library (Crown) : Basement : KKV480 .E34 1965

34. Om interventionsgrunden [1937]

 • Law Library (Crown) : Basement : KKV1762 .E54 1937

36. A punishment for each criminal : gender and crime in Swedish medieval law [2014]

 • Green Library : Stacks : KKV3800 .E34 2014

37. A punishment for each criminal : gender and crime in Swedish medieval law [2014]

 • Law Library (Crown) : Basement : KKV3800 .E34 2014

38. Anställningsförhållandet vid företagsöverlåtelser [1983]

 • Law Library (Crown) : Basement : KKV925.5 .E35 1983

39. Wirtschaft und Wettbewerberecht in Schweden [1963]

 • Law Library (Crown) : Basement : KKV3242 .E74 1963

40. East is east and west is west : the Swedish model for industrial relations [1984]

 • Law Library (Crown) : Basement : KKV1270 .F335 1984

41. Labour law in Sweden : a brief outline [1981]

 • Law Library (Crown) : Basement : KKV1270 .F343 1981

42. Schwedisches Handels- und Verfahrensrecht für die Wirtschaftspraxis [1965]

 • Law Library (Crown) : Basement : KKV920 .F57 1965

43. The Swedish writer and his rights [1980]

 • Law Library (Crown) : Basement : KKV1160 .G44 1980

44. Upphovsrätt för författare [1983]

 • Law Library (Crown) : Basement : KKV1160 .G445 1983

45. How Swedish tax laws affect persons removing into or from Sweden or residing abroad [1956]

 • Law Library (Crown) : Basement : KKV3660 .G45 1956

46. Skattehandbok : författningstexter med kommentar [1959 - 1962]

 • Law Library (Crown) : Basement : KKV3550 .G45 1959 V.1

47. Civil procedure in Sweden [1965]

 • Law Library (Crown) : Basement : KKV1710 .G56 1965
 • Law Library (Crown) : Special Collections : KKV1710 .G56 1965

48. Studier rörande redareansvarets legala begränsning [1953]

 • Law Library (Crown) : Basement : KKV985 .G74 1953

50. Inkomst- och förmögenhetsbeskattning [1984]

 • Law Library (Crown) : Basement : KKV3588 .G76 1984 V.1