%{search_type} search results

1,077 catalog results

RSS feed for this result
View results as:
Number of results to display per page

21. Wzory wyroków : judykatura, objaśnienia i przepisy uzupełniaja̦ce do ustaw karnych dodatkowych [1908]

 • Hoover Library : Stacks : KKP3800 .R67 1900 PT.1-3 3RD IN VOL.

22. Sądownictwo ormiańskie w średniowiecznym Lwowie [1909]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKP120 .B35 1909

23. Wierna ręka czyli pokład; studyum z prawa polskiego [1909]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKP889 .D323 1909

24. Prawo skladu w Polsce [1910]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKP930.3 .L49 1910

25. Ciężary państwowe duchowieństwa w Polsce, w drugiej połowie XV i w początkach XVI wieku (1447-1530) [1911]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKP2690 .O3988 1911

26. Porzadek sadow i spraw prawa ormianskiego z r. 1604 [1912]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKP2467 .M56 P67 1912

27. Prawo elekcyi królów w dobie Jagiellońskiej [1913]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKP2130 .S554 1913

28. Statuty kapituły katedralnej włocławskiej [1915]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKP2690 .C38 1915

29. Statuty synodalne krakowskie Zbigniewa Oleśnickiego (1436, 1446) [1915]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKP2935 .K72 C38 1915

30. Monitor polski : dziennik urze̦dowy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej [1918 -]

 • Hoover Institution Library & Archives : Stacks : 2019C64.TITLE.0120

32. Podręcznik prawa handlowego : wekslowego, czekowego i upadłościowego [1919]

 • Hoover Institution Library & Archives : Stacks : KKP920 .N36 1919

33. Konstytucya Trzeciego Maja : reformy spoleczne i politiczne ustawy rzadowej z r. 1791 [1920 ... 1977]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKP2064.51791 .A6 1920

34. Konstytucya Państwa Polskiego [1921]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKP2064.51921 .S738 1921

35. Zaginione księgi sądowe województwa ruskiego i bełskiego [1921]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKP120 .D33 1921

36. Dziewosłȩb : studyum z dziejów pierwotnego prawa małźeńskiegow Polsce [1922]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKP543 .A927 1922

37. Zbiór ustaw i rozporza̦dzeń drogowych [1922 -]

 • Hoover Institution Library & Archives : Stacks : KKP3043.7 .A28 1922 V.2

38. Das polnische Liquidationsverfahren : ein Handbuch für die Praxis [1924]

 • Hoover Institution Library & Archives : Stacks : KKP3712 .T45 1924

39. Prawo malzenskie : obowiazujace w b. Krolestwie Kongresowem [1924]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKP542 .K664 1924

40. Narok; przyczynek do ustroju spolecznego polski piastowskiej [1925]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKP26 .B85 1925