%{search_type} search results

421 catalog results

RSS feed for this result
View results as:
Number of results to display per page

2. Odabrani spomenici srpskog prava od XII do kraja XV veka [1926]

3. The Montenegrin law on freedom of religion or beliefs and legal status of religious communities [2021]

 • Law Library (Crown) : Basement : KKZ5546.5.R44 R63 2021

4. Constitutional history of Serbia [2021]

 • Law Library (Crown) : Basement : KKZ5741 .P67 2021

5. Ravnopravnost žene, brak i porodica : po Ustavu Federativne Narodne Republike Jugoslavije [1946]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKZ2070 .P76 1946

13. Legitymizacja ustroju politycznego państw pojugosłowiańskich [2019]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKZ2070 .B85 2019

15. Službene novine Kraljevine Jugoslavije [1919 - 1941]

 • Hoover Institution Library & Archives : Stacks : 2019C71.TITLE.0099

18. Službeni glasnik Bosne i Hercegovine. Međunarodni ugovori [2001 -]

 • Green Library : Current periodicals : (no call number)
 • Green Library : Stacks : KKZ5001.5 .S573 2021 NO.1-7

19. Nacrt jugoslovenskog ustava [1920]

 • Hoover Institution Library & Archives : Stacks : KKZ2064.51920 .S662 1920

23. Osnova trgovačkog pomorskog zakona, za Jugoslavensku državu, sa popratnim tumačem [1919]

 • Hoover Institution Library & Archives : Stacks : KKZ970 .Y84 S53 1919

25. Nation's transitions : social and legal issues of Slovenia's transitions 1945-2015 [2014]

 • Law Library (Crown) : Basement : KKZ6206 .J36 2014

26. Aktuelna sudska praksa iz raznih oblasti prava [2014 -]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKZ5701.5 .A38 2017:BR.4

27. Zakonodavstvo Stefana Dušana, cara Srba i Grka : doktorska rasprava [1928]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKZ5706 .S65 1928

28. Kako osnovati i registrovati nevladinu organizaciju [1999]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKZ523 .K35 1999

29. Zatvor i/ili sloboda pod nadzorom : stanje i perspektive tretmana osudenih lica u Srbiji [2011]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKZ5796 .I45 2011

30. Stenografski zapisnici sa suđenja glavnoodgovornima za raciju u južnoj Bačkoj 1942. godine [2008]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKZ43 .K37 2008

33. Një gur për varrin e ushtarit që e vranë [2011]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKZ40 .P64 S58 2011

34. Konstytucja Ludowej Federacyjnej Republiki Jugosławii [1946]

 • Hoover Institution Library & Archives : Stacks : KKZ2064.51946 .A6167 1946

35. The Constitution of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia : adopted on April 7th 1963 [1963]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKZ2064.51963 .A62 1963

36. Narodna skupština i izborni zakon [1937]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKZ2506 .R33 1937

37. Govori Jovana Đ. Avakumovića u opštini, sudovima i skupštini [1901 - 1902]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKZ110 .A82 A4 1901 KN.1

39. Human rights and U.N. peace operations : Yugoslavia [2011]

 • Law Library (Crown) : Basement : KKZ2460 .R36 2011

40. Pravno-politički razvitak Bosne i Hercegovine : dokumenti sa komentarima [2005]

 • Green Library : Stacks : KKZ5006 .C38 2005

41. Kriza hrvatskoga sudstva : nijekanje vladavine prava? [1995]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKZ5207 .K75 1995

43. The constitutional system of the Socialist Federative Republic of Yugoslavia [1963]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKZ2070 .R484 1963

44. Studije iz istorije našeg narodnog prava u XVIII veku [1947]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKZ449.3 .S653 1947

45. Dušanovo zakonodavstvo u paštrovićima i grblju [1951]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKZ5706 .S563 1951

46. The constitution of the Republic of Croatia [2010]

 • Law Library (Crown) : Basement : KKZ5243.9199 .A6 2010

48. Sunce mita i dugačka senka Karla Šmita : ustavno zlopaćenje Srbije u prvoj dekadi 21. veka [2010]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKZ2101 .M65 2010

49. Istorija srpskog prava u Nemanjićkoj drz̆avi [1931 - 1935]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKZ5706 .T374 1931 1.DEO

50. Opšti zakon o narodnim odborima [1952]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKZ2920 .A311952 A4 1952

51. Politička participacija i kulturna autonomija nacionalnih manjina u Srbiji [2006]

 • Green Library : Stacks : KKZ2467 .M56 B37 2006

52. Upotreba neprijatelja : politička suđenja 1945-1991 u Jugoslaviji [2010]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKZ40 .P64 D358 2010

53. Istorija države i prava Srbije XIX veka [1960]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKZ5706 .J36 1960

54. Krivično pravo i pravosuđe u Srbiji, 1804-1813 : prilog pitanju karaktera Prvog srpskog ustanka [1954]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKZ5791.2 .P37 1954

55. Statut mesta Ptuja 1513 [1999]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKZ6256.3 .S73 1999

56. KRIVIČNI ZAKON REPUBLIKE SRBIJE : PREČIŠĆEN TEKST [2002]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKZ5791.2 .A28 2002

57. NARODNA PRAVNA ISTORIJA [2000]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKZ120 .J483 2000

58. NOVI PROPISI IZ OBLASTI JAVNIH FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE [2001]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKZ5785.5 .N68 2001 KNJ.1

60. Obracun i isplata zarada i drugih primanja u propisima Republike Srbije [2001]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKZ5730 .A28 2001

61. Planiranje porodice u Srbiji kroz dokumenta [2002]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKZ5763.8 .T63 2002

62. Pojmovnik policijskog prava : značenje 650 pojmova iz oblasti unutrašnjih poslova [2001]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKZ5757 .M55 2001

63. Radni odnosi i zaposljavanje [2001]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKZ5730 .R33 2001

64. Radni odnosi u drzavnim organima Republike Srbije [2002]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKZ5730 .A28 2002

65. Reforma i funkcionisanje pravnog sistema u Republici Srpskoj : zbornik radova [2003]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKZ5707 .R44 2003

66. Strukturne reforme i privrednosistemski zakoni u SRJ [2000]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKZ3190 .A42 B67 2000

67. To sam rekao : advokatura, politika, privatno, rekli su o Veljku Guberini [1993]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKZ5735.6 .G82 A3 1993

69. Zakon o radu [2001]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKZ5730 .A312001 Z3 2001

72. O izvršenju odluke Ustavnog suda o konstitutivnosti naroda [2001]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKZ5044.4 .B35 2001

73. Ustav za Knjaževinu Crnu Goru [1999]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKZ5543.91905 .A6 1999

75. Siniša Triva : 1919-2004 [2006]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKZ110 .T75 S56 2006

77. Krivični zakon Federacije Bosne i Hercegovine : stanje, kontraverze, razvoj [2001]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKZ5091.2 .B65 2001

78. Ustav Republike Crne Gore [2000]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKZ5543.91992 .A6 2000

79. Zakon o privatizaciji [2002]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKZ5759.3 .A28 2001

80. Zbirka poreskih propisa Republike Srbije : zakoni, uredbe [2001]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKZ3660 .A26 M37 2001

81. Ustav Republike Srbije iz 2006. : neki elementi novog političkog sistema : tematski zbornik radova [2007]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKZ5743.92006 U88 2007

82. Projekti ustava za Vojvodinu Srbiju nastali u toku srpskog narodnog pokreta 1848-1849 [2006]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKZ2101 .K75 2006

83. Politički procesi Vlade Gotovca : dokumenti [2005]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKZ41 .G68 P65 2005 F

84. Crisis and reform of the judiciary : summary [2001]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKZ471 .C75 2001

85. Hrestomatija povijesti hrvatskog prava i države [1998]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKZ5206 .H74 1998 SV.1

86. Katastar Istre 1817.-1960. : inventar [2001]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKZ5219.3 .A49 2001

88. Organi uprave u skupštinskom sistemu vladavine. : studija slučaja SFRJ [2003]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKZ2578 .F47 2003

89. Povijest hrvatskog prava i države [1997]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKZ5206 .M55 1997 KNJ.1

90. Principi stranih ulaganja u Crnoj Gori : zakon o stranim ulaganjima [2001]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKZ5570 .A28 2001

91. Shematizam organa uprave i pravosuda na području Državnog Arhiva u Sisku [2002]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKZ5255.4 .K79 2002 F

92. Tržište kapitala u Republici Hrvatskoj : zakonodavni i institucionalni okviri [2001]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKZ5223.6 .G37 2001

93. Predlozi za novi Ustav Srbije [2004]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKZ5743.3 .P74 2004A

94. Predlozi za novi Ustav Srbije II [2005]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKZ5743.3 .P742 2005A

95. U susret novom Ustavu Srbije [2004]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKZ5743.3 .U853 2004A

96. The Ombudsman : defender of civil rights [2001]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKZ2760 .M55 2001

97. Odabrani izvori iz državnopravne istorije južnoslovenskih naroda [2009]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKZ120 .R36 2009

98. Nemački ratni zločini 1941-1945 : presude jugoslovenskih vojnih sudova [2009]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKZ43 .L67 2009

99. Hijacked justice : dealing with the past in the Balkans [2009]

 • Green Library : Stacks : KKZ4545 .S83 2009