%{search_type} search results

31 catalog results

RSS feed for this result
View results as:
Number of results to display per page

1. Kikigaki Echigo no goze [1976]

  • SAL1&2 (on-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 762.1 I25

2. Rizumu : [Nihonjin no onkankaku to rizumu] [1976]

  • SAL1&2 (on-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 761.3 F67

3. Nihon ongakushi : dentō ongaku no keifu [1974]

  • SAL1&2 (on-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 762.1 H44

4. Bugaku : bugaku : ancient Japanese music and dance [1973]

  • SAL1&2 (on-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 768.21 U64

5. Nihon no warabeuta [1972 -]

  • SAL1&2 (on-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 767.7 O11

6. Nihon minʼyōshū : furusato no shi to kokoro [1959]

  • SAL1&2 (on-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 767.5 H44

7. Edo Bungo jōrurishi [1968]

  • SAL1&2 (on-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 768.4 I96

8. Asakusa opera no seikatsu : Meiji Taishō kara Shōwa e no Nihon kageki no ayumi [1967]

  • SAL1&2 (on-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 766 U25

9. Gidayū jōruribon mokuroku; Tsurusawa Seiroku ibunko, Tsurusawa Tsunazō ibunko, Takemoto Yadayū ibunko [1967]

  • SAL1&2 (on-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 768.4 O73

10. Saibara yakufu [1966]

  • SAL1&2 (on-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 768.26 Y38