%{search_type} search results

162 catalog results

RSS feed for this result
View results as:
Number of results to display per page

1. Nakasendō kōtsū shiryōshū [1982 - 1985]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : (no call number)
 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 681.2 N42 1982 V.1

2. Nihon kaijishi kenkyū [1976]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 683.21 N16

3. Chiiki to kōtsū [1975]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 682.1 Y24

4. Kaiun gyōkai [1975]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 683.21 O17

5. Kinsei sekisho seido no kenkyū [1975]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 682.1 I22

6. Kokutetsu [1975]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 686.21 W37

7. Kokutetsu : kinō to zaisei no kōzu [1975]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 686.21 I76

8. Nihon kōtsū seisaku no kōzō [1975]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 681.1 O77

9. Edo jidai no kōtsū bunka [1974]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 682.1 H54E

10. Honoo wa kiezu : gijutsu kaihatsu ni kaketa Mantetsu man no gunzō to sono haikei [1974]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 686.222 H31

11. Jidōsha no shakaiteki hiyō [1974]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 685.5 U99

12. Nihon Kōkū 20-nenshi : [1951-1971 [1974]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 687.2 N711

13. Shinshū chūma no kenkyū [1974]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 682.1 F94C

14. Gendai Nihon no kōtsū seisaku hihanteki kōsatsu [1973]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 681 N38

15. Nihon no kōtsū mondai : kōtsū keizai no kōzō to dōtai [1973]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 682.1 N38

16. Nihon no tetsudō : 100-nen ayumi kara [1973]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 686.21 H32

17. Chūsei no sekisho [1972]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 682.1 A24 1972

18. Ishinki no kaidō to yusō [1972]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 682.1 Y31

19. Tōkaidō Hakonejuku sekisho shiryōshū [1972 - 1975]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : (no call number)
 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 682.1 H18 V.1

20. Chiiki keizai to kōtsū [1971]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 680.4 O88

21. Honkon, Unʼyumō no hendō : sono jittai to hyōka [1971]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 682.2239 O28

22. Kaishō Furukawaya : kitamaebune no kōseki [1971]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 683.21 F93

23. Min Shin jidai kōtsūshi no kenkyū [1971]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 682.22 H92

24. Nihon no tetsudō 100-nen [1971]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 686.21 A82

25. Ekiseishi : fukkoku [1970]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 682.1 E42

26. Omoide no Minami Manshū Tetsudō : shashinshū [1970]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 686.222 I13

27. Nihon kōtsū shi ronsō [1969]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 682.1 O77R

28. Niigata kaikō hyakunenshi [1969]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 683.9 N72

29. Nihon no kōtsū : sono chiikiteki kōsatsu [1968]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 682.1 A76

30. Ajia shokoku no tetsudō [1967]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 682.2 N95

31. Nihon kaidō sōran [1967]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 682.1 U77

32. Nihonkai kaiunshi no kenkyū [1967]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 683.21 F76

33. Ajia no ikinai kyōryoku to kaiun : Ajia shiiwei no kōsō to mondaiten [1966]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 683.223 O52

34. Mantetsu [1966 - 1967]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 686.222 I89 V.1

35. Nittō Shōsen Kabushiki Kaisha shashi [1966]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 683.21 J24

36. Ōshū shukueki kaidō no jidaiteki hensen [1966]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 682.1 I27

37. Mantetsu; Nihon teikoku shugi to Chūgoku [1965]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 686.222 A47

38. Nihon kōtsūshi gairon [1964]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 682.1 O77G

39. Nihon no yusō kakushin [1964]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 682.1 N88 V.1

40. Sekisho; sono rekishi to jittai [1964]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 682.1 O77S

41. Unʼyu keizai zusetsu [1964 -]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 681.059 U77 1974

42. Mindai sōun no kenkyū [1963]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 683.222 H92

43. Nara Dentetsu shashi [1963]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 686.9 N51

44. Tō Sō jidai no kōtsū to chishi chizu no kenkyū [1963]

 • SAL1&2 (on-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 682.22 A58

45. Kaiun no rekishi [1961]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 683.21 F94K

46. Chūmasei no kiroku [1959]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 682.152 N16

47. Fūsetsu jūnen : [Nihon kaiun saiken hiwa] [1959]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 683.21 Y22

48. Iino rokujūnen no ayumi [1959]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 683.21 I26

49. Kaiun monogatari : kōbō to saiken [1959]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 683.21 H64

50. Nihon kaiun to senʼin : Senʼinhō shikō rokujūnen no haikei [1959]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 683.21 D83

51. Nihon no michi [1959]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 685.2 O77

52. Nitchū mondai : kenkyū nōto. [1959 -]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : (no call number)
 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 686.222 N88 NO.2-9 1959-1964

53. Kokutetsu no rōmu kanri [1958]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 686.4 H92K

54. Tetsudō jiten [1958 - 1966]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 686.033 N71 V.1

55. Yakushin Nishitetsu : Sōgyō 50-shūnen o mukaete [1958]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 686.9 N81

56. Chūgoku Shikoku renraku dōro kaisetsu ni tomonau keizai chōsa hōkokusho [1957]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 685.2 C62

57. Dōro sōran. [1957 -]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : (no call number)
 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 685.2 D87 1965

58. Gifu-ken kōtsūshi : Nōhi no michi [1957]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 682.153 Y86

59. Johann Philipp Treffler, clockmaker of Augsburg [1956]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : 681.092 .T786B

60. Chū-So kōtsū jōhō. [1956 -]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : (no call number)
 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 680.5 C67 V.12:NO.2 1967

61. Kokutetsu [1956]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 686.1 O77

62. The Northwest gun. [1956]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : 683 .H251

63. Shichijūnenshi [1956]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 683.21 N71A

64. Giovanni de Dondi's horological masterpiece, 1364 [1955]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : 681 .D679L F

65. Honjin no kenkyū [1955]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 682.1 O77H

66. Jitsuroku, senpū jūnen : arashi no naka no kokutetsu junanshi [1955]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 686.1 N34

67. Keiei soshiki no jisshōteki kenkyū : Kokuyū Tetsudō no soshiki o chūshin ni shite [1955]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 686.15 I72

68. Tsūun yawa [1955]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 685 H46

69. Aichi-ken ni okeru busshi ryūdō chōsa : tetsudō ni yoru hassō kamotsu no bu. [1954]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 686.6 A23

70. Niyaku genba o mamoru hitobito : niyaku kaizen jitsureishū. [1954]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 685 H63

71. Nihon jidōsha kōtsū jigyōshi : jō, ge-kan [1953]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 685.5 O43 V.1

72. The Shooter's bible [1953 -]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : 683 .S871 NO.44 1953

73. Kokutetsu hanjōki : zokuzoku tetsudō hachijūnen no sabiotoshi [1952]

 • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 686.2 A53

74. Kokutetsu no kaiko : senpai no taikendan [1952]

 • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 686.21 I57

75. Kokutetsu rōdō jijō. [1952]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 686.4 H92

76. Nihon tetsudō sōsetsu shi wa : tetsudō sōsetsu hachijisshūnen kinen shuppan [1952]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 686.21 I75

77. Sakuragi-chō nikki : Kokutetsu o meguru senryō hiwa [1952]

 • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 686.21 Y27

78. Edo jidai no shōhin ryūtsū to kōtsū : Shinshū Nakauma no Kenkyū [1951]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 682.1 F94

79. Kokutetsu shokuin [1951]

 • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 686.4 H92KS

80. Thomas Tompion, his life & work [1951]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : 681.092 .T662S F

81. Hokkaidō kōtsū shi [1950]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 682.11 U69

82. Toshi kōtsū no sūsei : Tōkyō no toshi to kōtsū no hattatsushi [1950]

 • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 682.136 N83

83. Young Father Time; a Yankee portrait [1950]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : 681.092 .T329M

84. Gojūnenshi [1949]

 • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 683.066 N71

85. Kokka dokusen shihon to shite no kokuyū tetsudō no shiteki hatten [1949]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 686.21 O77

86. Semarikuru gyōsei seiri : kokutetsu o chūshin to suru gutaiteki bunseki to taisaku [1949]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 686.15 R59

87. Handbook of the collections illustrating time measurement [1947 - 1950]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : 681 .L847 ED.3 PT.11947

89. Timing a century; history of the Waltham watch company [1945]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : 681 .W236M

90. Hyōjun kaigo jiten [1944]

 • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 683.03 H99

91. Kessenka no yusō mondai [1944]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 681 H88

92. Nihon rikuunshi [1944]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 682.1 W46

93. Senji Nihon kaiun ion [1944]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 683.1 F58

94. Chūsei no sekisho [1943]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 682.1 A24

95. Higashi Indo no kaiun [1943]

 • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 683.224 Y82

96. Kōtsū tōseiron [1943]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 681 O89

97. Nihon kaiunshi kōyō [1943]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 683.21 F94

98. Shina tetsudō kensetsu keikaku [1943]

 • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 686.222 O84

99. Taiheiyō chiiki no kōtsū [1943]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 682 G32

100. Yusō sensō [1943]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 682.1 H88