%{search_type} search results

182 catalog results

RSS feed for this result
View results as:
Number of results to display per page

1. Fukushima-ken rinsei no tenbō : kitarubeki ringyō no hatten no tame ni [1955]

 • SAL1&2 (on-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 650.2191 F82

2. Futsuryō Indoshina sanrin chōsa hōkoku [microform]. [1941]

 • SAL3 (off-campus storage) : For use in East Asia Library : 650.2231 N48

3. Akagisan goryōchi haraisage tenmatsu satsuyō chō [1933]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 650.21 A29

4. Biruma no ringyō. [1938]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 650.2238 B46

5. Biruma no shinrin to zaimoku : Biruma shokusei gaikan : Biruma-san shuyō jushu-hyō [1942]

 • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 650.2238 N49

6. Buraku yūrin no jittai [1955]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 651.15 B91

7. Chōsen Hantō no sanrin : 20-seiki zenhan no jōkyō to bunken mokuroku [1974]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 650.221 D83

8. Fukkoku Kinomikata hidensho : unpan roju shokurin seirō shuki : [5-kan] [1936]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 658.6 I54

9. Futsuryō Indoshina sanrin chōsa hōkoku [1941]

 • East Asia Library : Locked stacks: Ask at circulation desk : 650.2231 N48

10. Hokkaidō no mohan-rin. [1937]

 • SAL1&2 (on-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 650.211 H82

11. Honpō rinʼya no iriai kankei to iriaiken [1923]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 651.15 U42

12. Hoppō nōson no ringyō [1943]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 650.211 H44

13. Iriai rinʼya kindaika jireishū. [1968 -]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : (no call number)
 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 651.15 I63 V.1

14. Iriai rinʼya no hōritsu mondai [1969]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 651.15 N41

15. Kahoku chihō ni okeru kawayanagi, yanagi, nire, enju, rakkai no kakuzoku ni tsuite [1940]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 650.222 C57

16. Kainantō oyobi Kantō shisatsu chōsa fukumeisho [1940]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 650.2224 Y19

17. Kijiya no ijūshi [1970 -]

 • SAL1&2 (on-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 657.7 H38 V.1

18. Kinsei iriai kankō no seiritsu to tenkai : Shinshū Shimoina chihō o chūshin ni shite [1967]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 651.15 H67

19. Kinsei iriai seido kaitai katei no kenkyū; yamawari seido no hassei to sono henshitsu [1969]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 651.15 H32

20. Kinsei ni okeru rinʼya iriai no shokeitai [1979]

 • SAL3 (off-campus storage) : NDC collection: Request for pickup at East Asia Library : 651.15 H81K